Online bijscholing
Polyvagaaltheorie
-
de theorie

Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid.

Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

SKJ accreditatie
aangevraagd

Deze scholing voldoet aan de PLATO eisen voor PsBK.

Data

Locatie

Theorie van de polyvagaaltheorie
Inhoud van de bijscholing

Wat is Polyvagaaltheorie

Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze ervaringen en bepaalt of we ons veilig en verbonden voelen en bestand tegen de uitdagingen van het leven, of dat we gestrest, angstig of boos zijn (gemobiliseerd), of juist futloos, depressief en afgesloten (geïmmobiliseerd). 

Iemand die opgroeit in een veilige omgeving, zal een veerkrachtig zenuwstelsel hebben dat zich flexibel beweegt tussen de verschillende toestanden van opwinding en rust. Hij keert gemakkelijk terug naar rust en vertrouwen. Door traumatiserende gebeurtenissen en onveilige gehechtheid verliest het zenuwstelsel echter deze flexibiliteit, met als gevolg dat iemand vast komt te zitten in een geactiveerde en/of geblokkeerde toestand. Verbondenheid en vertrouwen lijken dan niet meer tot het spectrum van mogelijke ervaringen te behoren. 

De polyvagaaltheorie geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel, het effect van traumatische ervaringen en hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel. Samen met de cliënt kun je op zoek gaan naar welke triggers en gedrag een belangrijke rol spelen bij reacties op gebeurtenissen in je leven. En vooral wat je kunt doen om tot rust te komen en je weer te verbinden.

"Mooi hoe ik nu de
theorie van de polyvagaaltheorie
kan koppelen aan wat ik
zie en ervaar in de praktijk”

• Enthousiaste deelnemer

In de polyvagaaltheorie draait het om de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen. Het is belangrijk te beseffen dat het autonome zenuwstelsel, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen autonoom werkend systeem is, maar sterk verbonden is met somatische, perceptuele en cognitieve systemen.

Het inzicht en de kennis van de polyvagaaltheorie zijn ondersteunend in het proces van het begeleiden van mensen. Dit wetende kun je bewust aan het werk via het concept van co- regulatie, door actief je eigen ontspanning in te zetten in begeleidingssituaties. Je bent dan actief bezig om de omstandigheid te verbeteren voor je cliënt, die deze signalen via neuroceptie oppikt.

Investering:
Theorie Bijscholing Polyvagaaltheorie

De investering voor deze bijscholing bedraagt €104,50 

Voorbereiding:
Theorie bijscholing de polyvagaaltheorie

Als voorbereiding op deze bijscholing lees je het boek De polyvagaaltheorie in therapie van Deb Dana.

Reserveer je
cursus-plek meteen

Clarisse Mirandolle

"

trauma expert // integratief therapeut // docent

Clarisse Mirandolle

Na het behalen van het VWO- en PABO diploma, was ik 10 jaar verbonden als klassenleerkracht aan de Vrije School te Zeist en Bussum.

In 1999 studeerde ik af aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, als Integratief Kindertherapeute. Sindsdien werk ik als integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Na het behalen van mijn diploma, ben ik onder andere gaan lesgeven op verschillende opleidingsinstituten aan therapeuten in opleiding:

– Nederlandse Academie voor Psychotherapie
– Ananta opleidingen
– Insituut CAM
– Academie voor Psychodynamica 

Daarnaast heb ik 9 jaar als docent bij het nascholingsinstituut BIvT (Bijscholing Instituut voor Therapeuten) gewerkt en gaf verschillende nascholingen.