Bijscholingen over de Polyvagaaltheorie
-
toepasbaar in de dagelijkse praktijk

Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid.

Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

Wat is Polyvagaaltheorie

In de polyvagaaltheorie draait het om de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen.

Het is belangrijk te beseffen dat het autonome zenuwstelsel, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen autonoom werkend systeem is maar sterk verbonden met somatische, perceptuele, en cognitieve systemen.

Het inzicht en de kennis van de polyvagaaltheorie zijn ondersteunend in het proces van het begeleiden van mensen.

Het inzicht en de kennis van de polyvagaaltheorie zijn ondersteunend in het proces van het begeleiden van mensen. 

Dit wetende kun je bewust aan het werk via het concept van co-regulatie. Door actief je eigen ontspanning in te zetten in begeleidingssituaties.

Je bent dan actief bezig om de omstandigheid te verbeteren voor je cliënt, die deze signalen via neuroceptie oppikt. 

De polyvagaaltheorie maakt begrijpelijk dat symptomen en triggers normale responsen zijn, op abnormale gebeurtenissen in het leven.

Theoretisch kader
van de polyvagaaltheorie

Tijdens de bijscholing wordt een theoretisch kader gegeven van de polyvagaaltheorie. De volgende onderwerpen worden behandeld:

De Polyvagaal theorie verklaart kort gezegd hoe wij als mensen veiligheid en gevaar ervaren. 
De theorie geeft een vereenvoudigde schematische indeling van ons zenuwstelsel en kan helpen om te leren begrijpen wat er in het lichaam gebeurt. 
Onze hersenen gebruiken de informatie van ons zenuwstelsel om een verhaal te creëren over onszelf en onze omgeving. Om dit verhaal te kunnen veranderen, is het kunnen veranderen van de autonome toestand van het zenuwstelsel essentieel. 

Als voorbereiding op deze bijscholing lees je het boek De polyvagaaltheorie in therapie van Deb Dana.

Voorbereiding op
De polyvagaaltheorie bijscholingen

Kies hier je
bijscholing

Bijscholing polyvagaaltheorie: Theorie & Praktische oefeningen voor de dagelijkse praktijk

Online Bijscholing
de theorie
van de polyvagaaltheorie

Bijscholing polyvagaaltheorie inclusief werkmateriaal "in vuur en vlam©"

Clarisse Mirandolle

"

trauma expert // integratief therapeut // docent

Clarisse Mirandolle

Na het behalen van het VWO- en PABO diploma, was ik 10 jaar verbonden als klassenleerkracht aan de Vrije School te Zeist en Bussum.

In 1999 studeerde ik af aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, als Integratief Kindertherapeute. Sindsdien werk ik als integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Na het behalen van mijn diploma, ben ik onder andere gaan lesgeven op verschillende opleidingsinstituten aan therapeuten in opleiding:

– Nederlandse Academie voor Psychotherapie
– Ananta opleidingen
– Insituut CAM
– Academie voor Psychodynamica 

Daarnaast heb ik 9 jaar als docent bij het nascholingsinstituut BIvT (Bijscholing Instituut voor Therapeuten) gewerkt en gaf verschillende nascholingen.