Toolkit: coaching & therapie
-
hier komt een subtitel

Centraal in deze bijscholing staat de polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid.

Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges.

Inhoud

Wat is Polyvagaaltheorie

In de polyvagaaltheorie draait het om de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen.

Het is belangrijk te beseffen dat het autonome zenuwstelsel, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen autonoom werkend systeem is maar sterk verbonden met somatische, perceptuele, en cognitieve systemen.

Het inzicht en de kennis van de polyvagaaltheorie zijn ondersteunend in het proces van het begeleiden van mensen.

Dit wetende kun je bewust aan het werk via het concept van co-regulatie. Door actief je eigen ontspanning in te zetten in begeleidingssituaties.

Je bent dan actief bezig om de omstandigheid te verbeteren voor je cliënt, die deze signalen via neuroceptie oppikt. Het materiaal biedt een visuele ondersteuning tijdens psycho-educatie over bv. overprikkeling, stress, trauma en angst.

Over het
werkmateriaal

Deze bijscholing is gemaakt voor het werkmateriaal dat Lisette de Kruik heeft ontworpen: 

http://www.therapeutischwerkmateriaal.nl

De vormgeving staat los van methoden of therapievormen en is universeel bruikbaar om de werking van de hersenen uit te leggen (psycho-educatie).
Hierdoor is het goed te gebruiken voor therapeutische interventies.

Het werkmateriaal is in te zetten tijdens begeleiding aan alle leeftijden.

‘In Vuur en Vlam’ brengt het drie-enig brein in beeld. Het maakt zichtbaar wat er nodig is voor verwerking van stress en trauma.

normale responsen
op abnormale gebeurtenissen

Het werkmateriaal maakt begrijpelijk dat symptomen en triggers normale responsen zijn op abnormale gebeurtenissen in het leven. Het werkmateriaal richt zich op het vergroten van nieuwsgierigheid, wat belangrijk is voor herstel. Met het werkmateriaal kan in het hier en nu gewerkt worden. Het werkmateriaal zet aan tot nieuwe waarnemingen en zelfontdekking in gevoelstoestanden, gedachten en lichamelijke responsen met als doel psychische flexibiliteit. Het werkmateriaal integreert top-down en bottom-up regulatie. De amygdala krijgt een rol in het bijgeleverde belletje. Ook de nervus vagus (polyvagaaltheorie) is verwerkt in het werkmateriaal middels het koord met hartje en de dobbelsteen.

Investering:
Toolkit coaching & therapie

De investering voor deze toolkit bedraagt 95,-

 

Het werkmateriaal is speciaal voor deze bijscholing ontworpen.

Als voorbereiding op deze bijscholing lees je het boek De polyvagaaltheorie in therapie van Deb Dana.

Voorbereiding:
De polyvagaaltheorie in therapie

Reserveer je
cursus-plek meteen

Clarisse Mirandolle

"

trauma expert // integratief therapeut // docent

Clarisse Mirandolle

Na het behalen van het VWO- en PABO diploma, was ik 10 jaar verbonden als klassenleerkracht aan de Vrije School te Zeist en Bussum.

In 1999 studeerde ik af aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, als Integratief Kindertherapeute. Sindsdien werk ik als integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Na het behalen van mijn diploma, ben ik onder andere gaan lesgeven op verschillende opleidingsinstituten aan therapeuten in opleiding:

– Nederlandse Academie voor Psychotherapie
– Ananta opleidingen
– Insituut CAM
– Academie voor Psychodynamica 

Daarnaast heb ik 9 jaar als docent bij het nascholingsinstituut BIvT (Bijscholing Instituut voor Therapeuten) gewerkt en gaf verschillende nascholingen.